>>>Giới thiệu chung MCM

>>> Nội Dung >>>

Chân dung Chiến Binh MCM

Trong quá trình liên tục Xây dựng – Hoàn thiện – Phát triển công ty, chúng ta luôn xác định rằng yếu tố con người phù hợp là quan trọng nhất để thực hiện khát vọng lớn góp phần xây dựng sự thành công & phát triển bền vững cho hệ thống doanh nghiệp là nền tảng cho một đất nước giàu mạnh và văn minh.

Qua đó, cũng góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững và khẳng định vị thế của ngành Marketing Việt Nam. Lịch sử và hiện tại đã giao cho chúng ta cơ hội để thực hiện sứ mệnh cao cả là tiến hành một cuộc cải cách toàn diện và triệt để, để hóa giải những nghịch lý và đưa Marketing Việt Nam lên tầm cao mới. 

CHÂN DUNG CỦA CHIẾN BINH MCM

1.  Giàu về tinh thần

+ Giàu lòng tự trọng, trọng danh dự, tinh thần tự tôn, tự lực, tự cường.

+ Luôn có hoài bão lớn, khát vọng khám phá và chinh phục.

+ Đoàn kết, bác ái đậm tính nhân bản - nhân văn, hướng đến sự công bằng và tự do.

+ Chủ động đóng góp những tinh hoa của bản thân vào tinh hoa của dân tộc và nhân loại.

2.  Giàu về tri thức

+ Phát huy tối đa sức mạnh trí tuệ:

-       Tinh thần hiếu học trước những tri thức của dân tộc và nhân loại

-       Nhanh nhạy trong việc tiếp thu những kiến thức mới, sáng tạo & linh hoạt cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực trên thực tế.

-       Luôn thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam.

+ Tìm tòi, chắt lọc những tinh hoa của kho tàng tri thức truyền thống còn phù hợp với điều kiện mới (chủ yếu là: phương pháp tư duy tổng hợp và biện chứng, binh pháp, nghệ thuật chiến tranh,…)

+ Tiếp thu nhanh chóng một cách có chọn lọc và sáng tạo những tri thức tiên tiến của thế giới (chủ yếu là: những phương pháp tư duy phân tích & siêu hình, bí quyết công nghệ, tinh hoa quản trị,…) kết hợp với tri thức truyền thống.

ð  Tạo ra tri thức mới có thể cạnh tranh trên bình diện khu vực và thế giới, đồng thời đóng góp vào kho tàng tri thức chung của nhân loại.   

3.  Giàu về vật chất

Từ sự giàu có về tinh thần và giàu có về tri thức thì sự giàu có về vật chất rất lớn & bền vững là hệ quả tất yếu.Năm yêu cầu đối với Chiến Binh MCM

Một là:

-       Phải hiểu, thấm nhuần và ý thức được rằng: tầm nhìn, sứ mạng, hệ thống giá trị cốt lõi, triết lý, cương lĩnh,… mà công ty đã xây dựng là kim chỉ nam dẫn dắt cho tư tưởng, mọi suy nghĩ và hàng động của Chiến Binh MCM.

-       Luôn hiểu rõ ý nghĩa của từng công việc mình làm

-       Luôn hiểu rõ ý nghĩa lớn lao của công ty chúng ta đối với chính bản thân mình, tổ chức (và đất nước).

Hai là:

-       Luôn luôn quán triệt tinh thần là hoàn thiện bản thân chứ không phải là khẳng định bản thân (Tích luỹ kinh nghiệm thực tiễn; Không ngừng học hỏi, hoàn thiện kỹ năng chuyên môn; Luôn phát huy tinh thần chủ động sáng tạo vượt qua mọi thách thức)

-       Đối xử chan hòa, khiêm tốn và tôn trọng mọi người trong từng lời nói, cử chỉ, hành động ở mọi lúc, mọi nơi. Xóa bỏ mọi suy nghĩ cá nhân, hẹp hòi, ích kỷ, tự mãn sớm, hưởng thụ sớm, thói công thần, bệnh thành tích, xem thường người khác,...

-       Luôn luôn thể hiện tính kỷ luật của một Chiến Binh (kỷ luật thép – tuyệt đối; Nhanh – quyết đoán – triệt để; Chấp hành mệnh lệnh – Quân pháp; Không ngại gian khổ - khó khăn; sẵn sàng làm tất cả để hoàn thành trách nhiệm của mình).

Ba là:  

Tinh thần danh dự - trách nhiệm trong mọi công việc. Phải quán triệt rằng: “Niềm tin yêu của mọi người (khách hàng, đối tác, đồng nghiệp,…) chính là tài sản quý giá nhất - thiết yếu nhất của chúng ta”.

Bốn là:

Thực hiện hài hoà lợi ích cho tất cả mọi thành viên có liên quan. Hiệu quả kinh doanh của công ty và thu nhập của bản thân là hệ quả tất yếu của những lợi ích tốt đẹp mà chúng ta đã mang lại cho mọi người.

Năm là:

Tuyệt đối luôn kiên định với những cam kết của mình đã cam kết với công ty, luôn vững tin vượt qua mọi thách thức, cám dỗ,… để nhanh chóng trở thành Chiến Binh MCM đích thực.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Chiêu

Download MCM Profile
Marketing
AS

  • Kệ trưng bày sản phẩm Sunhome

  • Gian hàng hội chợ KTG

  • Bao bì

  • Gian Hàng RGB

  • Kệ trưng bày sản phẩm

  • SunHome Cần Thơ

  • Gian hàng Hội chợ SunHome tại Vietbuild 2010
    
© Copy Right : MCM || Liên Hệ MCM ||