Liên Hệ

   
   
   
   
   


  
   
MINH CHIEU MARKETING CORPORATION

Address      : 84 Street 21, Binh Tri Dong B Ward,  Binh Tan Dist., HCM City, Vietnam

Phone         : (84-8) 5407.7857 - 5407.7858

Fax               : (84-8) 5407.7859
Tax code     : 0306040088

Website      : www.mcm.com.vn

Email          : info@mcm.com.vn 

Họ Tên :
Địa Chỉ :
Email :
Tiêu Đề :
Nội Dung :
Download MCM Profile
Marketing
AS

  • Kệ trưng bày sản phẩm Sunhome

  • Gian hàng hội chợ KTG

  • Bao bì

  • Gian Hàng RGB

  • Kệ trưng bày sản phẩm

  • SunHome Cần Thơ

  • Gian hàng Hội chợ SunHome tại Vietbuild 2010
    
© Copy Right : MCM || Liên Hệ MCM ||