Kewpie


Kewpie là nhãn hiệu nước sốt mayonnaise nổi tiếng thế giới và số 1 Nhật Bản. MCM rất vinh dự hợp tác cung cấp sản phẩm - dịch vụ Marketing cho Kewpie ngay từ ngày đầu tiên vào thị trường Việt Nam


Kewpie là nhãn hiệu nước sốt mayonnaise nổi tiếng thế giới và số 1 Nhật Bản. MCM rất vinh dự hợp tác cung cấp sản phẩm - dịch vụ Marketing cho Kewpie ngay từ ngày đầu tiên vào thị trường Việt Nam

MCM là đối tác chiến lược, phụ trách thực hiện hầu hết các hạng mục Marketing cho Kewpie tại thị trường Việt Nam

- Thiết kế quảng cáo

- Thiết kế - Sản xuất - Lắp đặt các hạng mục POSM/POP

- Tổ chức thực hiện các sự kiện - Event

Trong năm 2019, MCM và Kewpie đang thảo luận để tiến đến việc hợp tác toàn diện về Marketing (MCM phụ trách toàn diện các công việc Marketing cho Kewpie tại thị trường Việt Nam).

Dự án đã thực hiện