Nestle (Bear Brand)


Bear Brand là một thương hiệu sữa bột và sữa tiệt trùng thuộc sở hữu của Nestlé. Sản phẩm với thương hiệu này được bán trên khắp khu vực Đông Nam Á.

Dự án đã thực hiện