Phạm Nguyên


Phạm Nguyên là một thương hiệu bánh kẹo rất nổi tiếng của Việt Nam với những nhãn hiệu: Phaner Pie, Choco PN, Melly, Otto, Limo, Joyce,... Sản phẩm Phạm Nguyên đã có mặt khắp 120,000 điểm bán lẻ khắp lãnh thổ Việt Nam và hơn 15 nước trên thế giới.


Tháng 12-2018, MCM đã rất vinh dự được hợp tác thực hiện các công việc Marketing cho một thương hiệu bánh kẹo rất nổi tiếng của Việt Nam là Bánh Kẹo Phạm Nguyên.

Ngay trong những dự án Marketing đầu tiên do MCM thực hiện, MCM đã được Phạm Nguyên đánh giá rất cao (về giải pháp sáng tạo, chất lượng, tiến độ, quy trình phối hợp,…) mở ra một tiền đề cho sự hợp tác hiệu quả - bền vững giữa MCM – Phạm Nguyên trong thời gian tới. 

MCM với hơn 10 năm hoạt động trong lãnh vực Marketing chuyên nghiệp, nhất định MCM sẽ trở thành một trong những đơn vị cung cấp sản phẩm – dịch vụ Marketing tốt nhất cho Phạm Nguyên ngay trong năm 2019.

Dự án đã thực hiện