STARBUCKS


Starbucks Coffee là nhãn hiệu cà phế nổi tiếng số 1 thế giới, với hệ thống Starbucks Coffee Shop có mặt trên hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới. Starbucks Coffee chính thức có mặt tại Việt Nam vào tháng 02/2013, đến nay Starbucks Coffee đã có trên 50 quán tại Việt Nam.


Starbucks Coffee là nhãn hiệu cà phế nổi tiếng số 1 thế giới, với hệ thống Starbucks Coffee Shop có mặt trên hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới. 

Ngay từ ngày đầu tiên Starbucks Coffee vào Việt Nam, MCM đã được Starbucks Coffee chọn là đối tác chiến lược trong việc cung cấp các sản phầm - dịch vụ Marketing. 

MCM thực hiện Thiết kế - Sản xuất - Thi công - Lắp đặt hầu hết các hạng POSM/POP cho Starbucks Coffee tại thị trường Việt Nam.

Với triết lý của MCM

MCM: “PHỤNG SỰ TỐT NHẤT – ĐẶC BIỆT NHẤT & DUY NHẤT” đối với toàn hệ thống khách hàng của MCM

1. Tinh thần MCM là động lực lớn nhất để phát triển: Tinh thần MCM được soi sáng, dẫn đường bởi Tầm Nhìn, Sứ Mạng, Hệ Thống 05 Giá Trị Cốt Lõi, Cương Lĩnh, Chân Dung Chiến Binh MCM,...

2. Bằng hành trang giản dị của Lực Lượng Chiến Binh MCM

+ Một trí tuệ sáng tạo của những khát vọng lớn

+ Một tầm nhìn Marketing chiến lược đặc biệt đặc sắc

+ Một sự thực thi vượt trội bằng hệ thống những hành động chuyên nghiệp.

3. Sự trường tồn & phát triển của MCM gắn liền với lợi ích, sự trường tồn & phát triển bền vững của khách hàng; Lợi ích và sự phát triển bản thân của từng Chiến Binh MCM là thành quả tất yếu của quá trình hoạt động.

4. Luôn nâng cao giá trị đối với khách hàng thông qua quá trình liên tục hoàn thiện công việc chứ không đơn thuần là hoàn thành công việc.

5. Bằng Niềm Yêu Mến Khách Hàng & Cái Tâm rất "đặc biệt" trong ngành Marketing

Dự án đã thực hiện