Dự án POSM của Nestle tại Lotte Đà Nẵng

MCM Thiết kế - Sản xuất - Lắp đặt POSM Nestle ngay trước ngày khai trương Lotte Đà Nẵng


MCM Thiết kế - Sản xuất - Lắp đặt POSM Nestle ngay trước ngày khai trương Lotte Đà Nẵng

- Tên chương trình: Thiết kế - Sản xuất – Lắp đặt POSM của Nestle tại Lotte Đà Nẵng

- Khu vực: Top board line hàng của Lotte Đà Nẵng

- Nhãn hiệu: Nestcafe, Maggi, Milo, Nestea

Chia sẻ của Mr. Nguyễn Minh Chiêu: Tôi rất nhớ chương trình này, Lotte Đà Nẵng đã yêu cầu Nestle trong thời gian rất gấp để kịp ngày khai trương và MCM đã được Nestle tin tưởng giao nhiệm vụ thực hiện. MCM chỉ có đúng 05 ngày làm việc để hoàn thiện mọi việc từ thiết kế - trình duyệt (Nestle và Lotte) - sản xuất - vận chuyển (từ Saigon - Đà Nẵng vì lúc đó MCM chưa mở rộng chi nhánh tại Đà Nẵng) - Lắp đặt và bàn giao. Bằng tất cả năng lực của mình, MCM đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tôi thật sự cảm phục tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi của lực lượng Chiến Binh MCM, điều này đã góp chứng minh MCM không những “PHỤNG SỰ TỐT”, mà phải “PHỤNG SỰ TỐT NHẤT – ĐẶC BIỆT NHẤT & DUY NHẤT” đối với Nestle nói riêng và với hệ thống khách hàng của MCM nói chung.