Dự án Thiết kế - Sản xuất – Lắp đặt Ụ trưng bày Tết cho Nestle

Lực lượng tài năng thiết kế trẻ - sáng tạo - năng động – nhiệt huyết của Phòng Thiết Kế MCM


Dự án Thiết kế - Sản xuất – Lắp đặt Ụ trưng bày Tết cho Nestle

Những chương trình trong dịp Tết luôn là chương trình rất quan trọng trong năm, vì vậy Nhà Cung Cấp được chọn thực hiện chương trình Tết thường là những đơn vị trong Top những Nhà Cung Cấp uy tín - chất lượng nhất, có điểm số đánh giá cao qua các chương trình tương tự.

Năm 2018, MCM tiếp tục được Nestle tin tưởng chọn là đơn vị thực hiện các chương trình Thiết Kế - Sản xuất – Lắp đặt POSM Tết trên hệ thống kênh thương mại hiện đại (MT) cho những nhãn hiệu của Nestle (Nestca, Milo, Maggi, Nestea,…).

Trong tất cả hạng mục POSM trong chương trình Tết: Corner tết, Ụ trưng bày sản phẩm,… là những hạng mục rất quan trọng. Trong năm 2018, MCM phải đáp ứng những yêu cầu rất đặc biệt của Nestle, ụ trưng bày phải đặc biệt sáng tạo, ấn tượng, khác biệt hoàn toàn so với những ụ trưng bày trước đây và hiện nay đang có, nhưng vẫn phải đáp ứng việc tối ưu trong những vai trò chính như branding, trưng bày sản phẩm, đảm bào tuân thủ nghiêm ngặt những quy định của từng hệ thống siêu thị.

Lực lượng thiết kế là những tài năng thiết kế trẻ - sáng tạo - năng động – nhiệt huyết của Phòng Thiết Kế MCM đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong khâu thiết kế và chuyển giao cho Khối sản xuất – thi công – lắp đặt.