Hệ thống POSM/POP MCM đã thực hiện cho Cafe Dolce Gusto

Những hạng mục Thiết Kế - Sản Xuất - Thi Công - Lắp Đặt POSM/POP chính cho nhãn hiệu Cafe Dolce Gusto


Ngay từ những ngày đầu tiên nhãn hiệu cafe Dolce Gusto của Nestle chính thức vào thị trường Việt Nam (đầu năm 2017)

MCM đã rất vinh dự được Nestle giao trọng trách thực hiện thiết kế - sản xuất - thi công - lắp đặt toàn bộ các hạng mục POSM/POP rất cao cấp, chuyên nghiệp cho nhãn hiệu Cafe Dolce Gusto tại thị trường Việt Nam.

Những hạng mục Thiết Kế - Sản Xuất - Thi Công - Lắp Đặt POSM/POP chính cho nhãn hiệu Cafe Dolce Gusto, chủ yếu được triển khai tại hệ thống Siêu Thị, Trung Tâm Thương Mại, có thể liệt kê như sau:

1. Mô hình trưng bày – giới thiệu sản phẩm (rất nhiều những thiết kế mô hình có kích thước khác nhau phù hợp cho từng hệ thống Siêu Thị, TTTM,…)

2. Quầy – Kệ cao cấp trưng bày sản phẩm (rất nhiều loại quầy kệ khác nhau)

3. Showroom trưng bày – giới thiệu sản phẩm

3. Các hạng mục khác: Hanger, Brochure,…

MCM luôn đảm bảo đáp ứng đúng 100% những tiêu chí bắt buộc của nhãn hiệu Cafe Dolce Gusto

1. Đảm bảo đúng theo hướng dẫn thiết kế của nhãn hiệu

2. Thiết kế sáng tạo - đẳng cấp

2. Sản xuất ở tiêu chuẩn chất lượng rất cao cấp, phải ngang tầm với đẳng cấp của nhãn hiệu

3. Đảm bảo chi phí phù hợp và có sự cạnh tranh cao

Bên cạnh đó MCM đã rất cố gắng trong các công đoạn sản xuất theo modul lắp ghép, tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí vận chuyển - lắp đặt - tháo dỡ - lưu kho, đảm bảo tái sử dụng mô hình 03-10 lần trong 01 năm (cũng là một thách thức rất lớn của dự án)

Với những giá trị cốt lõi mà MCM đã xây dựng, quan điểm luôn hoàn thiện công việc chứ không đơn thuần là hoàn thành công việc,... MCM đã - đang và sẽ tiếp tục làm tốt những dự án mà MCM được nhãn hiệu Dolce Gusto tin tuổng giao trọng trách.