MCM Thiết kế - Sản xuất – Lắp đặt POSM chương trình Tết 2019 -Neptune

MCM luôn tự hào được nhãn hiệu Neptune chọn là đơn vị thực hiện chương trình Tết


MCM Thiết kế - Sản xuất – Lắp đặt chương trình Tết 2019 -Neptune.

Những chương trình trong dịp Tết luôn là chương trình rất quan trọng trong năm, vì vậy Nhà Cung Cấp được chọn thực hiện chương trình Tết nhất định phải là đơn vị trong Top những Nhà Cung Cấp uy tín - chất lượng nhất, có điểm số đánh giá cao qua các chương trình tương tự trong những năm qua.

Thiết kế - Sản xuất – Lắp đặt POSM (Kệ đầu line, Ụ trưng bày, Hộp đèn,....) chương trình Tết 2019 - Neptune đã được MCM triển khai cho thống siêu thị MM Mega, Coop Mart trên toàn quốc.

Chia sẻ của Mr. Nguyễn Thành Tác - Team Leader MCM phụ trách dự án chia sẻ: Do yêu cầu khá đặc biệt trong các chương trình Tết, ngoài việc thiết kế đẹp -  ấn tượng, sản xuất chất lượng cao, triển khai một cách đồng bộ trên diện rộng trong thời gian rất ngằn để đảm bảo sự đồng bộ,… MCM luôn tự hào được nhãn hiệu Neptune chọn là đơn vị thực hiện chương trình Tết trong những nãm qua