MCM thiết kế - sản xuất POSM cho nhãn hiệu cafe Wake-up

MCM là một trong những đơn vị cung cấp sản phẩm – dịch vụ Marketing uy tín chất lượng nhất cho Masan


MCM là một trong những đơn vị cung cấp sản phẩm – dịch vụ Marketing uy tín chất lượng nhất cho Masan Consumer.

Sau những chương trình Marketing quan trọng rất thành công do MCM đã phụ trách “Chinsu – Gia vị của người Việt”, Mì Tiến Vua “Không nhuộm phẩm mầu độc hại”.

Tiếp theo đó MCM được Masan Consumer giao trọng trách thực hiện chương trình Thiết kế - Sản xuất – Lắp đặt POSM cho nhãn hiệu cafe Wake-up

1. Thiết kế - Sản xuất trên 200 bộ Booth Sampling để làm chương trình Sampling

2. Thiết kế - Sản xuất – Lắp đặt cổng chào hệ thống siêu thị Big. C trên toàn quốc   

Với một số lượng công việc khá lớn trong cùng một thời điểm cùng với yêu cầu tiến độ khác đặc biệt, thế nhưng MCM đã hoàn thành tất cả công việc đúng yêu cầu và cam kết về số lượng, chất lượng và tiến độ.

MCM: “PHỤNG SỰ TỐT NHẤT – ĐẶC BIỆT NHẤT & DUY NHẤT” đối với hệ thống khách hàng của MCM.

1. Tinh thần MCM là động lực lớn nhất để phát triển: Tinh thần MCM được soi sáng, dẫn đường bởi Tầm Nhìn, Sứ Mạng, Hệ Thống 05 Giá Trị Cốt Lõi, Cương Lĩnh, Chân Dung Chiến Binh MCM,...

2. Bằng hành trang giản dị của Lực Lượng Chiến Binh MCM

+ Một trí tuệ sáng tạo của những khát vọng lớn

+ Một tầm nhìn Marketing chiến lược đặc biệt đặc sắc

+ Một sự thực thi vượt trội bằng hệ thống những hành động chuyên nghiệp.

3. Sự trường tồn & phát triển của MCM gắn liền với lợi ích, sự trường tồn & phát triển bền vững của khách hàng; Lợi ích và sự phát triển bản thân của từng Chiến Binh MCM là thành quả tất yếu của quá trình hoạt động.

4. Luôn nâng cao giá trị đối với khách hàng thông qua quá trình liên tục hoàn thiện công việc chứ không đơn thuần là hoàn thành công việc.

5. Bằng Niềm Yêu Mến Khách Hàng & Cái Tâm rất "đặc biệt" trong ngành Marketing