Tiếp nối chủ đề: CHIA SẺ ĐỂ THÀNH CÔNG của MCM - 2

Hệ thống những điểm cốt lõi trong xây dựng chiến lược Marketing: Phân tích chuỗi giá trị


Để đáp ứng sự cần thiết của các thành viên Hiệp Hội Doanh Nghiệp Quận Bình Tân, MCM đã có buổi thuyết trình - chia sẻ rất ấn tượng, hữu ích,... về Marketing đến các thành viên là những Doanh Nhân trong hiệp hội Doanh Nghiệp Quận Bình Tân vào ngay 01-08-2017 vừa qua.

Tiếp nối chủ đề: Hệ thống những điểm cốt lõi trong xây dựng chiến lược Marketing.

MCM đã trình bày chủ đề: Phân tích chuỗi giá trị

- Giá trị là sợi dây xuyên suốt của quá trình xây dựng chiến lược Marketing & xây dựng thương hiệu.
- Điều khiến khách hàng quyết định chi tiền không nằm ở bản thân sản phẩm mà nằm ở giá trị họ sẽ nhận được
- Sản phẩm của mình mang lại giá trị gì cho khách hàng và ưu việt hơn so với các đối thủ cạnh tranh ra sao?
- Cơ cấu sự kết hợp hoàn hảo giữa “Giá trị sản phẩm” và “Thấu hiểu khách hàng” để kết nối giá trị sản phẩm với sự thật ngầm hiểu của khách hàng là điểm then chốt trong việc hoạch định chiến lược Marketing thành công.
- ...

Nội dung đã truyền tải những nền tảng quan trọng để xây dựng chiến lược Marketing và xây dựng thương hiệu chính xác, phù hợp, hiệu quả,... ngay từ đầu. Đặc biệt là đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam


Chia sẻ của Mr. Nguyễn Minh Chiêu - CEO MCM: "Với hơn 20 năm nghiên cứu, xây dựng - thực hiện các chiến lược Marketing và đã thành công với những nhãn hiệu hàng đầu thế giới tại Việt Nam, tôi có tâm nguyện muốn góp phần công sức của mình vào sự thành công của những nhãn hiệu Việt, đó luôn là minh chứng rõ ràng nhất cho thông điệp mới của MCM trong giai đoạn II của 10 tiếp theo là: CHIA SẺ ĐỂ THÀNH CÔNG.