Công thức mới về Marketing hiện đại

Rất nhiều những chuyên gia hàng đầu thế giới viết về Marketing và xây dựng thương hiệu, như: 4Ps, 7Ps, 4Cs, SPT, 3i,... rồi CMCN 4.0


20 thg 12, 2018 | MCM Academy, Triết Lý MCM

Rất nhiều những chuyên gia hàng đầu thế giới viết về Marketing và xây dựng thương hiệu, như: 4Ps, 7Ps, 4Cs, SPT, 3i,... rồi CMCN 4.0 thương hiệu phải là thương hiệu sống,... Tất cả công cụ ấy có thể bị thay thế - lỗi thời qua các thời kỳ ...

Theo MCM thì Marketing đơn giản là:

M = nY

n: cơ số tự nhiên (1,2,3,... n)

Y: Yêu 

- Yêu những khát vọng lớn cháy bỏng 

- Yêu tư duy sáng tạo đột phá

- Yêu tầm nhìn chiến lược đặc biệt đặc sắc

- Yêu sự thực thi chuyên nghiệp - vượt trội

- Yêu trí tuệ và khả năng tiềm ẩn là sức mạnh vô tận ẩn chứa trong từng cơ thể người.

- Yêu sự vận động để không ngừng thay đổi

- Yêu tinh hoa kiến thức - tiến bộ khoa học của nhân loại

- Yêu hòa bình, môi trường xanh,...

- Yêu ...

Chúng ta sẽ chinh phục mọi đỉnh cao và sẽ có mọi thứ,... thông qua việc: 

Tổng hợp tất cả tình Yêu nhỏ bé đó thành “Tình Yêu vĩ đại” để “Phụng sự khách hàng”

===========================

Hãy so sánh sự đơn giản của M=nY và E=mc2 (m x c bình phương)

Cả hai đều sẽ vượt qua mọi không gian và thời gian,...