Thiết kế - Trang trí các hội thảo chuyên đề của Cerelac

MCM thực hiện Thiết kế - Trang trí cho các hội thảo chuyên đề của Nestle Cerelac


MCM thực hiện Thiết kế - Trang trí cho các hội thảo chuyên đề của Nestle Cerelac

- Tên chương trình: Thiết kế - Sản xuất - Lắp đặt kệ trưng bày  sản phẩm Nestle-Cerelac cho kênh GT

- Khu vực: Tại các Trung Tâm Dinh Dưỡng, Trường Học, Bệnh Viện,...

- Nhãn hiệu: Nestle-Cerelac

Bên cạnh công việc thiết kế - sản xuất phải uy tín - chất lượng, chuyên nghiệp ngang tầm đẳng cấp của nhãn hiệu thì việc tuân thủ nghiêm ngặt những quy định - nguyên tắc của các khu vực setup như Tung Tâm Dinh Dưỡng, Trường Học, Bệnh Viện,... cần phải có tính kỷ luật và kinh nghiệm chiến trường mới hoàn thành tốt được nhiệm vụ.