Tiếp nối chủ đề: CHIA SẺ ĐỂ THÀNH CÔNG của MCM - 1

Chủ đề: Hệ thống những điểm cốt lõi trong xây dựng chiến lược Marketing.


Trong hành trình liên tục xây dựng – hoàn thiện – phát triển, để tiến tới kỷ niệm 10 năm thành lập MCM với thông điệp mới của MCM trong giai đoạn 10 năm thứ hai (2019 - 2028): Chia sẻ để thành công

Bên cạnh đó, để đáp ứng sự nhu cầu cần thiết của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Quận Bình Tân, MCM đã có buổi thuyết trình - chia sẻ rất tâm huyết, thiết thực,... về Marketing đến các thành viên là những Doanh Nhân trong hiệp hội Doanh Nghiệp Quận Bình Tân vào tháng 07-2017 vừa qua.

Chủ đề: Hệ thống những điểm cốt lõi trong xây dựng chiến lược Marketing.

Với những phân tích về những khái niệm cơ bản nhất của Marketing & Xây dựng thương hiệu

- Hệ thống nhận diện thương hiệu

- Phân tích 05 lực tách động và phân tích SWOT

- Phân tích chuỗi giá trị

- Brand Vision Scan

- BrandKey (BrandKey Vision, Range Architecture, Brand Scope Pyramid,…)

- Brand Vision Plan

- Brand Marketing Plan

- …

Nội dung đã chuyển tải những nền tảng cơ bản nhất, quan trọng, thiết yếu,… để xây dựng chiến lược Marketing và xây dựng thương hiệu chính xác, phù hợp, hiệu quả,... ngay từ đầu.

Do yếu tố thời gian cũng khá giới hạn, MCM chỉ dừng lại ở những phân tích cơ bản nhất, nhưng vẫn phải mang lại những giá trị thật sự hữu ích, thiết thực, áp dụng được ngay,… cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam nói chung và các thành viên trong hiệp hội nói riêng.

Với thông điệp của MCM là Chia sẻ để thành công, MCM cam kết sẽ tiếp tục nối dài hành trình này để đi đến những phân tích thật chi tiết, sâu - rộng về hệ thống những điểm cốt lõi trong xây dựng chiến lược Marketing trong những la632nchia sẻ tiếp theo.

Chia sẻ của Mr. Nguyễn Minh Chiêu - CEO MCM: "Với hơn 20 năm trải nghiệm thực tế, nghiên cứu, xây dựng - thực hiện các chiến lược Marketing và đã thành công với những nhãn hiệu hàng đầu thế giới tại Việt Nam, tôi có tâm nguyện muốn góp phần công sức nhỏ của mình vào sự thành công của những nhãn hiệu Việt, đó luôn là minh chứng rõ ràng nhất cho thông điệp mới của MCM trong giai đoạn II của 10 tiếp theo là: CHIA SẺ ĐỂ THÀNH CÔNG.

Nguyễn Minh Chiêu – Lực Lượng Đặc Biệt MCM