Cần quan tâm đúng mực với truyền thông nội bộ…

Đối với nhiều doanh nghiệp, vấn đề truyền thông trong nội bộ của tổ chức không được coi trọng. Mạng intranet (mạng nội bộ) hiếm có cơ hội chứng minh được lợi ích vốn có của nó.


8 thg 12, 2018 | PR & Media, PR, Quan hệ nội bộ

Mạng Intranet thường xuyên phải đấu tranh để tồn tại bởi vì nó đã không được nhìn nhận ở tầm chiến lược. Nó không được xem là đã mang lại những giá trị đích thực cho công ty. Các nhà quản lý cấp cao thường nhìn nhận nó như một chức năng thứ yếu – một loại chi phí mà họ phải gồng mình gánh thêm.

Đừng bao giờ nghĩ rằng không làm gì mà sẽ có truyền thông. Hãy hành động đi, và dĩ nhiên, hành động có sức mạnh hơn cả lời nói. Có những người làm việc vất vả để đem lại giá trị cho doanh nghiệp, nhưng có thể cũng chính họ là những người làm phí phạm các nguồn lực của công ty.

Thông tin trên mạng Intranet cũng là một dạng truyền thông, và đó là những gì bạn thường hay vội vã chuyển tải nó lên để càng nhanh, càng rẻ càng tốt. Đúng vậy, Ỉntranet cũng có giá trị thực, nhưng chỉ khi nào nó cho phép người ta truy cập và sử dụng nó.

Đó là cách nhìn về Intranet mà tôi đã biết, và tôi cũng tin rằng đó cũng là cách nhìn rất ư lạc hậu trong vòng 5 năm tới. Bởi vì sau đó, Intranet tại các công ty dẫn đầu trên thế giới sẽ thành một hệ thống thần kinh trung tâm. Con người không thể làm việc nếu không có Intranet và truyền thông tổ chức sẽ có được sự lưu tâm đáng kể.

Thông tin trên Intranet, như tôi đã nói, là một tài sản vô hình của hầu hết các doanh nghiệp. Bộ phận truyền thông tổ chức được đặt ra để quản lý tài sản vô hình đó. Và dưới đây là cách bộ phận đó làm việc.

Điều đầu tiên, bạn cần tìm hiểu bằng cách nào các thông tin trên Intranet giúp cho các bộ phận làm việc tốt hơn. Chú trọng đến cả từng nghiệp vụ đặc biệt. Phân tích bằng cách nào các thông tin này có thể giúp cho họ làm việc nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Đây là cách rất khác biệt để sử dụng thông tin. Có nghĩa là hãy đi vào chức năng và hãy trừu tượng hơn. Có nghĩa là hãy tránh những hình ảnh có sức tưởng tượng mạnh và những từ ngữ nghe kêu ngất trời. Điều đó có nghĩa là hãy thực nghiệm nhiều hơn và nghiêm khắc chú trọng vào điểm chính.

Thứ hai, cố gắng hoạt động theo nguyên tắc bởi những quy luật, bởi cách thức quản lý để thực sự mang lại giá trị. Điều này đòi hỏi thời gian, bởi vì hầu hết các nhà quản lý chỉ xem thông tin đơn giản là cái giúp mang lại khách hàng mới hoặc hỗ trợ cho những khách hàng cũ đã tồn tại.

Thứ ba, hãy giữ cho mạng Intranet luôn ở phạm vi vừa đủ và có ý nghĩa. Đã có rất nhiều mạng Intranet cố gắng trở thành Thư viện của Quốc hội, cố gắng có câu trả lời cho từng câu hỏi nhỏ mà một người nào đó có thể hỏi. Đó là một tham vọng xa xỉ, sẽ là một vết rạn nguy hiểm bởi vì nó tạo nên một Intranet khổng lồ, lộn xộn và sẽ làm hỏng đi giá trị do tốn nhiều thời gian.

Tôi đã từng nghĩ Web là một thư viện lớn thật tuyệt vời. Và mạng Intranet cũng gần như là thư viện, ngoại trừ việc các quyển sách thì ở dưới sàn nhưng đèn thì lại tắt. Có khi có cả đèn bật sáng và các quyển sách thì nằm trên kệ.

Thư viện có thể đem lại giá trị dài hạn, nhưng nó hiếm khi đem lại giá trị ngắn hạn có thể đo lường được, và hãy nhìn lại, giá trị ngắn hạn luôn có được sự chú ý và ngưỡng mộ.

Đã hơn một lần tôi được nghe các nhà quản lý và các nhân viên mô tả truyền thông trong tổ chức như một loại công cụ hỗ trợ. Nhưng ngày nay, đó là một chọn lựa của các nhà truyền thông đầy tham vọng.

Bạn có thể lấy những thông tin trên Web và làm ra những giá trị có thể đo lường được. Bạn có thể tập trung toàn lực vào việc giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành các mục tiêu quan trọng càng nhanh càng tốt. Tương tự như thế, bạn có thể thay đổi thông tin từ loại tham khảo sang loại hữu dụng.