Danh mục POSM/POP trên các kênh thương mại

Danh mục POSM/POP thông dụng trên các kênh thương mại: MT, CVS, GT, khác ...


Danh mục POSM/POP thông dụng trên các kênh thương mại

Danh mục POSM/POP trên kênh thương mại hiện đại (MT: Morden Trade)

Cổng chào (cổng chào bên ngoài siêu thị, cổng chào bên trong siêu thị - khu vực cửa ra vào, cổng chào bên trong – dầu line hàng)

Top board line hàng

Kệ Ụ - Đảo trưng bày

Kệ đầu line hàng (GE)

Ốp cột quảng cáo & trưng  bày sản phẩm

Window Frame, Chiller frame

Mô hình quảng cáo: mô hình sản phẩm, gian hàng giới thiệu sản phẩm, boot sampling,…

Các hạng mục khác: Shelftalker, Divider, Hanger, Wobbler, Dangler, Banner,…

Danh mục POSM/POP trên kênh thương mại cửa hàng tiện lợi (CVS)

Cổng chào (cổng chào khu vực cửa ra vào)

Kệ Ụ - Đảo trưng bày

Kệ đầu line hàng (GE)

Ốp cột quảng cáo & trưng  bày sản phẩm

Window Frames khu vực trưng bày sản phẩm

Mô hình quảng cáo: Boot Sampling,…

Các hạng mục khác: Shelftalker, Divider, Hanger, Wobbler, Dangler, Banner,…

Danh mục POSM/POP trên kênh thương mại truyền thống (GT: General Trade - Traditional Trade)

Bảng hiệu – hộp đèn

Kệ trưng bày

Kệ đầu line hàng (GE)

Window Frames khu vực trưng bày sản phẩm

Mái hiên quảng cáo

Các hạng mục khác: Shelftalker, Divider, Hanger, Wobbler, Dangler, Banner,…

Ngoài ra chúng ta còn nhiều hạng mục rất đặc thù (Việt Nam cũng hay gọi một cách chung chung là POSM/POP), có thể liệt kê như sau:

Showroom trưng bày sản phẩm

Mô hình gian hàng hội chợ

Xe bán hàng lưu động

Các hạng mục ngoài trời: Pano, phương tiên vận chuyển,…