Hoàn thiện bản thân mỗi tuần với MCM (Tuần 1 - 2019)

Những thói quen cố hữu, những con đường đã quen thuộc, vĩnh viễn sẽ không tạo ra kỳ tích.


22 thg 12, 2018 | Nhân Sự Cấp Cao, Tin Tức

Hoàn thiện bản thân mỗi ngày với MCM

Có một niềm tin ra sao, bạn sẽ có thái độ như vậy; Có một thái độ thế nào, bạn sẽ có hành động như vậy; Có hành động ra sao, kết quả thu được sẽ như vậy. Muốn có được kết quả tốt đẹp nhất định bạn phải chọn một niềm tin tích cực đẹp đẽ.

Không có con đường nào dài hơn bước chân của con người, cũng không có ngọn núi nào cao hơn con người. Không có việc gì là không thể làm được, chỉ có những người nghĩ chưa thông mà thôi.

Những thói quen cố hữu, những con đường đã quen thuộc, vĩnh viễn sẽ không tạo ra kỳ tích. Chỉ có thay đổi suy nghĩ, thay đổi thói quen và thay đổi lối sống con người mới mở ra khả năng sáng tạo vô tận.

Nguyễn Minh Chiêu - Lực Lượng Đặc Biệt MCM