Hê thống Triết lý của MCM

MCM là nơi hội tụ của lực lượng Marketing thế hệ mới - sáng tạo - năng động - chuyên nghiệp và tràn đầy nhiệt huyết


Trước thực trạng về những thay đổi đã và đang diễn ra:

1. Sự biến động rất phức tạp của kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

2. Kinh tế Việt Nam đã và đang trong giai đoạn chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, hội nhập khu vực & thế giới,… Hệ thống doanh nghiệp bên cạnh những cơ hội vô cùng to lớn thì vẫn phải đối diện với những thách thức mang tính sống còn.

3. Sự xuất hiện ngày càng nhiều của những tập đoàn kinh tế khổng lồ đa quốc gia, với thương hiệu nổi tiếng, tài chính mạnh, kinh nghiệm lâu năm, công nghệ hiện đại, tổ chức hệ thống,…

4. Sự phân khúc rất rõ nét của chuỗi giá trị toàn cầu.

5. Cuộc các mạng công nghiệp 4.0 với trung tâm là trí tuệ nhân tạo => Xóa bỏ ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số và sinh học, đem lại sự kết hợp giữa hệ thống ảo và thực tế,… Tác động rất mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, khu vực và từng quốc gia,… Tới mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội, chính trị, doanh nghiệp/kinh doanh, tổ chức, cá nhân,…

+ Một nền kinh tế “Phẳng” toàn diện, với những khái niệm mới: “biên giới mềm”, “quyền lực mềm”,…

+ Môi trường cạnh tranh ngày nay trở thành môi trường siêu cạnh tranh

Sản xuất công nghệ trở thành loại hình sản xuất quan trọng nhất, tiên tiến nhất, tiêu biểu nhất của nền sản xuất tương lai

+ Kinh tế tri thức lên ngôi

Vì vậy, Marketing đã trở nên ngày càng quan trọng hơn, chi phối rất sâu sắc và quyết định sự tồn tại - phát triển của doanh nghiệp nói riêng và của cả một hệ thống doanh nghiệp nói chung.

Thực trạng Marketing hiện nay của hệ thống doanh nghiệp 

Những doanh nghiệp trong nước 

1. Đa số chưa nhận thức rõ và đúng về tầm quan trọng của Marketing

2. Tổ chức bộ máy hoạt động Marketing rất sơ xài về: con người, chuyên môn, kinh nghiệm, đầu tư tài chính cho Marketing,…

Những doanh nghiệp nước ngoài 

1. Ngược lại, Doanh Nghiệp Nước Ngoài lại đang có thừa những điểm doanh nghiệp trong nước đang thiếu: con người chuyên nghiệp, chuyên môn cao cấp, kinh nghiệm lâu năm, tài chính đầu tư cho Marketing mạnh,…

2. Nhưng Doanh Nghiệp Nước Ngoài lại cần một hệ thống cung cấp Sản phẩm – Dịch vụ Marketing chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ để quản lý hệ thống đầu vào Marketing (rất phức tạp), đảm bảo chất lượng theo những tiêu chuẩn chung của khu vực và trên toàn cầu với ngân sách hợp lý,…

Theo chân những doanh nghiệp nước ngoài là những là đơn vị Marketing chuyên nghiệp hàng đầu thế giới bằng những hợp đồng khu vực và toàn cầu vào Việt Nam.

Thế nhưng những đơn vị này vẫn bộc lộ những khuyết điểm – tử huyệt

+ Chưa thể hiểu rõ “tập quán - văn hóa: chỉ có người Việt mới hiểu người Việt”: những đơn vị cung cấp Sản phẩm – Dịch vụ Marketing tại Việt Nam hiện nay hoạt động khá phức tạp, rất thiếu minh bạch, chưa có những quy chuẩn rõ ràng,…

+ Không có được yếu tố “địa lợi”

+ Đặc biệt chi phí rất cao trong khi những điều kiện khác lại tương đương (*)

MCM có giải pháp hiệu quả nào cho thực trạng nêu trên?

Có! Chắc chắn có, với tư cách 

- Thương hiệu Marketing chuyên nghiệp MCM (của Người Việt trên đất Việt)

- Lực Lượng Đặc Biệt Chiến Binh MCM

(Lực lượng Marketing thế hệ mới sáng tạo – năng động – chuyên nghiệp và tràn đầy nhiệt huyết)

Với triết lý kinh doanh:

MCM: “PHỤNG SỰ TỐT NHẤT – ĐẶC BIỆT NHẤT & DUY NHẤT” đối với toàn hệ thống khách hàng của MCM

1. Tinh thần MCM là động lực lớn nhất để phát triển: Tinh thần MCM được soi sáng, dẫn đường bởi Tầm Nhìn, Sứ Mạng, Hệ Thống 05 Giá Trị Cốt Lõi, Cương Lĩnh, Chân Dung Chiến Binh MCM,...

2. Bằng hành trang giản dị của Lực Lượng Chiến Binh MCM

+ Một trí tuệ sáng tạo của những khát vọng lớn

+ Một tầm nhìn Marketing chiến lược đặc biệt đặc sắc

+ Một sự thực thi vượt trội bằng hệ thống những hành động chuyên nghiệp.

3. Sự trường tồn & phát triển của MCM gắn liền với lợi ích, sự trường tồn & phát triển bền vững của khách hàng; Lợi ích và sự phát triển bản thân của từng Chiến Binh MCM là thành quả tất yếu của quá trình hoạt động.

4. Luôn nâng cao giá trị đối với khách hàng thông qua quá trình liên tục hoàn thiện công việc chứ không đơn thuần là hoàn thành công việc.

5. Bằng Niềm Yêu Mến Khách Hàng & Cái Tâm rất "đặc biệt" trong ngành Marketing

=> CHÚNG TA CẦN CÓ SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG, PHÙ HỢP & KỊP THỜI