Dự án Thiết kế - Thi công mô hình trưng bày Cafe Dolce Gusto

MCM Thiết kế - Thi công Booth Sampling cho Cafe Dolce Gusto tại hệ thống TTTM, Siêu Thị


Ngay từ những ngày đầu tiên nhãn hiệu cafe Dolce Gusto của Nestle chính thức vào thị trường Việt Nam (đầu năm 2017)

MCM đã rất vinh dự được Nestle Việt Nam giao trọng trách thực hiện thiết kế - sản xuất - thi công - lắp đặt các mô hình quảng cáo rất cao cấp, chuyên nghiệp tại hệ thống các Trung Tâm Thương Mại, Siêu Thị,... cho nhãn hiệu Cafe Dolce Gusto của Nestle tại thị trường Việt Nam.

Những tiêu chí bắt buộc

1. Thiết kế sáng tạo - đẳng cấp

2. Sản xuất ở tiêu chuẩn chất lượng rất cao cấp, phải ngang tầm với đẳng cấp của nhãn hiệu

3. Đảm bảo chi phí phù hợp và có sự cạnh tranh cao

Bên cạnh đó MCM đã rất cố gắng trong cách công đoạn sản xuất theo modul lắp ghép, vận chuyển - lắp đặt - tháo dỡ - lưu kho để đảm bảo tái sử dụng mô hình ít nhất 05 lần trong 01 năm (cũng là một thách thức rất lớn của dự án)

Với những giá trị cốt lõi mà MCM đã xây dựng, quan điểm luôn hoàn thiện công việc chứ không đơn thuần là hoàn thành công việc,... MCM đã - đang và sẽ tiếp tục làm tốt những dự án mà MCM được khách hàng tin tuởng giao trọng trách.  


Bài viết liên quan