Thiết kế - In ấn – Sản xuất Hanger Milo

Để đảm bảo nhất cho những đơn hàng lớn, quan trọng,… MCM luôn là đơn vị được Nestle chọn


Thiết kế - In ấn – Sản xuất Hanger Milo

MCM được Nestle tin tưởng giao nhiệm vụ phụ trách hạng mục POSM: Thiết kế - In ấn – Sản xuất Hanger Milo

Đây là đơn hàng rất đặc biệt vì số lượng sản xuất rất lớn, sản xuất liên tục mỗi quý/lần, sản xuất trong cả năm.

Ngoài việc thực hiện các bước (Thiết kế => Duyệt thiết kế => Duyệt màu => Duyệt quy cách chất liệu => Duyệt mẫu thực tế => …) rất chuyên nghiệp trong tiến trình Thiết kế - In ấn – Sản xuất POSM. Sản xuất đúng quy cách, định lượng, chất lượng, tiến độ đã cam kết. Bên cạnh đó MCM phải trực tiếp phối hợp với nhà máy Nestle để tuân thủ các quy trình – quy định rất nghiêm ngặt của nhà máy Nestle trong khâu giao hàng thành phẩm sau cùng:

  • Thực hiện test quy cách cuối cùng khi bỏ thành phẩm vào thùng hàng Milo
  • Thành phẩm cuối cùng hanger phải sạch sẽ (không dính giấy vụn, bụi bẩn,…) ảnh hưởng chất lượng sản phẩm bên trong thùng.
  • Lịch giao hàng phải chính số lượng (từng cái, từng thùng,…), đóng thùng đúng quy cách đóng gói, tuân thủ thời gian rất nghiêm ngặt (đến từng giờ) theo quy định của nhà máy (mọi sự cố chậm trễ - nếu có sẽ ảnh hưởng rất lớn kế hoạch sản xuất và tiêu chí đánh giá KPI của nhà máy Nestle)
  • Xe vận chuyển, nhân viên giao hàng phải học nội quy, trang bị các trang thiết thiết bị an toàn đúng quy định,… đảm bảo đúng quy trình – quy định về an toàn tuyệt đối của nhà máy.

Để đảm bảo an toàn nhất cho những đơn hàng lớn, quan trọng,… MCM luôn là đơn vị được Nestle chọn để thực hiện dự án và MCM đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.